<>
Welkom bij Marvo Machines
Gebruikte Reinigers
Compleet pakket
CLENA nieuwe reinigers
KÄRCHER nieuwe reinigers
Alle prijzen vermeldt op onze
website zijn exclusief BTW, prijswijzigingen en drukfouten
onder voorbehoud!
ZOMER-actie STUNTPRIJZEN - Hogedrukslangen - Reinigingsmiddelen
DIBO nieuwe reinigers
Marvo Machines
Hoofdstraat 91
7625PC Zenderen
T. 074-8531192
KVK nr.: 59638389

Bezoek op afspraak!
Clena - Terrasreiniger
Industrial TC520 CL
dealer van Clena
dealer van karcher
€899,-  €699,-
50 cm.
€599,-
Clena - Osmose Basis Set
ZOMER- ACTIE
Terug
 
Privacy

Privacybeleid Marvo Machines VOF

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geeft een beschrijving van de persoonsgegevens die worden
verzameld en/of verwerkt binnen Marvo Machines VOF en is volledig opgesteld aan
de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Privacybeleid

Marvo Machines VOF hecht veel waarde aan het zorgvuldig gebruiken en verwerken
van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden om deze reden dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als uitgangspunt.

In deze Privacyverklaring wordt daarom duidelijk vermeld:

. Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
. Hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot het doel waarvoor ze
  worden verwerkt;
. Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde
  diensten/producten te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
. Er afspraken met derden zijn gemaakt, zodat ook zij op de juiste wijze om gaan
  met de persoonsgegevens;
. Dat wij passende (beveiligings-)maatregelen hebben getroffen om de
  persoonsgegevens op een juiste wijze te beschermen;
. Uw rechten respecteren en u ook graag op deze rechten willen wijzen.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan
kan dat via onderstaande contactgegevens:

Marvo Machines VOF
Hoofdstraat 91
7625 PC  Zenderen
T.+31(0)74-8531192
info@marvo-machines.nl


2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens en/of debiteurgegevens worden bij Marvo Machines VOF
geregistreerd zodra producten en/of diensten bij ons worden afgenomen. Afhankelijk van
welke gegevens benodigd zijn voor een goede uitvoering van de gevraagde
producten/service/diensten worden persoonsgegevens verwerkt:

. (Voor)na(a)m(en)
. (Zakelijk) e-mailadres
. (Zakelijk) telefoonnummer
. Achternaam

. Bedrijfsgegevens
. Bedrijfsnaam
. Functie
. Gegevens over het gebruik van onze producten/diensten/service
. Geslacht
. IBAN
. Website

3. Doeleinden

De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor een of meer van de volgende
doeleinden (afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn
verstrekt):

. Om de mogelijkheid te bieden om producten/diensten/service bij ons te bestellen;
. Om een order te verwerken en u te informeren over de afwikkeling hiervan;
. Om u te informeren over aanbiedingen, acties of algemene informatie met
  betrekking tot de producten/diensten van Marvo Machines VOF door middel
  van automatische e-mails of post;
. Om klachten over een product/dienst of het bedrijf te verwerken en het verloop en
  de afwikkeling hiervan terug te koppelen;
. Om bestelde producten op het door u aangegeven adres af te leveren.

4. Verstrekking aan derden

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit
noodzakelijk is voor het leveren van bestelde producten of service. Naast ons eigen
vervoer wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van externe partijen, welke zorgdragen voor
de aflevering van producten.

Er worden duidelijke afspraken (door middel van een overeenkomst) afgesloten met
derden, waar wij de persoonsgegevens mee delen. De persoonsgegevens worden
verwijderd als deze niet meer worden gebruikt. De gegevens worden niet verstrekt aan
partijen als dit niet noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

5. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende (beveiligings-)maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde
toegang tot de persoonsgegevens tot een minimum te beperken.
Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk toegestaan is.

6. Rechten

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op
inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en tevens kunt u bezwaar
maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw
verzoek worden overgedragen aan externe partijen.

7. Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u uiteraard
altijd contact met ons opnemen. Op grond van de Privacywetgeving kunt u ook een
klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.