<>
Welkom bij Marvo Machines
Gebruikte Reinigers
Compleet pakket
CLENA nieuwe reinigers
KÄRCHER nieuwe reinigers
Alle prijzen vermeldt op onze
website zijn exclusief BTW, prijswijzigingen en drukfouten
onder voorbehoud!
ZOMER-actie STUNTPRIJZEN - Hogedrukslangen - Reinigingsmiddelen
DIBO nieuwe reinigers
Marvo Machines
Hoofdstraat 91
7625PC Zenderen
T. 074-8531192
KVK nr.: 59638389

Bezoek op afspraak!
Clena - Terrasreiniger
Industrial TC520 CL
dealer van Clena
dealer van karcher
€899,-  €699,-
50 cm.
€599,-
Clena - Osmose Basis Set
ZOMER- ACTIE
 
Intracommunautaire Leveringen

Binnen de EU is sprake van vrij goederenverkeer. Als u goederen koopt in landen binnen de EU, gelden er speciale regels voor de BTW. Hierdoor wordt er altijd in één land BTW betaald: of in het land van herkomst of in het land van bestemming van de goederen.

Het vervoer naar een EU-land moet samenhangen met de levering van de goederen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is op de levering het 0%-tarief van toepassing.

Voorwaarden voor toepassing van het 0%-tarief.
Op intracommunautaire leveringen is het 0%-tarief van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Voorwaarde 1: de goederen worden daadwerkelijk naar een ander EU-land vervoerd. Er  moet aan de hand van de administratie worden aangetoond dat de goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd.
Het is ook mogelijk dat de goederen worden afgehaald door uw klant. Dan is sprake van een zogenoemde ‘afhaaltransactie’. Vaak worden de goederen in die situatie contant afgerekend. Bij een afhaaltransactie is het lastig om te bewijzen dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd naar een ander EU-land. Bij verkoop van goederen aan het buitenland wordt daarom een vervoersverklaring ingevuld door u als klant. Of door degene die voor u de goederen ophaalt, verklaart dan dat hij de goederen naar een ander EU-land vervoert en dat hij bereid is om aan de Belastingdienst inlichtingen te verstrekken over dat vervoer.

Voorwaarde 2: Bij een intracommunautaire levering mag het 0%-tarief alleen worden toegepast als u als klant in uw EU-land btw verschuldigd bent wegens een intracommunautaire verwerving. In het algemeen is dat het geval als u een BTW-identificatienummer aan ons opgeeft. De juistheid van het nummer wordt nagegaan bij de Belasting. Uw BTW-identificatienummer wordt in onze administratie bewaard.
Op het moment dat de factuur wordt uitgeschreven, moet duidelijk zijn of aan de voorwaarden voor een intracommunautaire levering is voldaan. Bij enige twijfel, is het 0% tarief niet van toepassing en wordt u als klant Nederlandse BTW in rekening gebracht.
U kunt dan, als u daar recht op hebt, de BTW terugvragen via het EU-land waar u gevestigd bent, via de belastingdienst van dat land.
Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan vragen we u de ingevulde vervoersverklaring   per email naar ons toe te sturen (info@marvo-machines.nl).

Klik
hier voor de om de vervoersverklaring te downloaden.
Printversie PDF
De EU-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Kijk voor meer info op
Terug