Welkom bij Marvo Machines
Gebruikte Reinigers
Compleet pakket
CLENA nieuwe reinigers
KÄRCHER nieuwe reinigers
Alle prijzen vermeldt op onze
website zijn exclusief BTW, prijswijzigingen en drukfouten
onder voorbehoud!
VOORJAARS-actie STUNTPRIJZEN - Hogedrukslangen - Reinigingsmiddelen
DIBO nieuwe reinigers
Marvo Machines
Hoofdstraat 91
7625PC Zenderen
T. 074-8531192
KVK nr.: 59638389

Bezoek op afspraak!
Clena - Terrasreiniger
Industrial TC520 CL
dealer van Clena
dealer van karcher
€899,-  €699,-
50 cm.
€599,-
Clena - Osmose Basis Set
VOORJAARS- ACTIE
Reinigingsmiddelen
Terug
CLENA - Oxi Clean -
professionele krachtige zure aluminium- en velgenreiniger
EIGENSCHAPPEN:
- verwijderd diverse oxidaties en kalkaanslag van:
  * aluminium (wanneer de anodiseer laag is aangetast)
  * gegalvaniseerde ondergrond
  * tegels, glas, chroom en staal
- verwijderd eenvoudig van velgen:
  * remstof
  * remslijpsel
  * zware vervuiling
- PH waarde ca. 1 (zuur)

GEBRUIKSAANWIJZING:
- verdunnen met water, afhankelijk van vervuilingsgraad:
  * handmatig/spuit opbrengen: ca. 2%-4% (1:50 - 1:25)
- bij zware vervuiling eventueel met hogere concentratie behandelen
- vervolgens met schoon water afnemen of afspuiten
- gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen

WAARSCHUWING:
- niet in fel zonlicht gebruiken
- reinigingsmiddel oplossing niet laten opdrogen
- bij hoge concentratie dient u zich ervan te overtuigen dat de te
  reinigen oppervlakte daartegen bestand is
- na het schoonmaken oppervlakte goed naspoelen
- niet geschikt voor reiniging van kalkhoudende steensoorten (marmer)
VEILIGHEIDSINFORMATIE:
GEVAAR. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bevat: Fosforzuur.
Download hier de bijbehorende veiligheidsbladen
De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel.
Clena Oxi Clean
1 liter €9,90 excl. BTW
410610 - 10 liter 
€49,50   €42,50 excl. BTW
410620 - 20 liter 
€89,50   €75,00 excl. BTW