Welkom bij Marvo Machines
Gebruikte Reinigers
Compleet pakket
CLENA nieuwe reinigers
KÄRCHER nieuwe reinigers
Alle prijzen vermeldt op onze
website zijn exclusief BTW, prijswijzigingen en drukfouten
onder voorbehoud!
NIEUW in ons pakket - OSMOSE REINIGING - Basis Set €599,-
DIBO nieuwe reinigers
Marvo Machines
Hoofdstraat 91
7625PC Zenderen
T. 074-8531192
KVK nr.: 59638389

Bezoek op afspraak!
Clena - Terrasreiniger
Industrial TC520 CL
ZOMER ACTIE
Osmose Reiniging
dealer van Clena
Dealer-schappen
klik op logo
dealer van karcher
€899,-  €699,-
50 cm.
Reinigingsmiddelen
Terug
CLENA - Oxi Clean -
professionele krachtige zure aluminium- en velgenreiniger
EIGENSCHAPPEN:
- verwijderd diverse oxidaties en kalkaanslag van:
  * aluminium (wanneer de anodiseer laag is aangetast)
  * gegalvaniseerde ondergrond
  * tegels, glas, chroom en staal
- verwijderd eenvoudig van velgen:
  * remstof
  * remslijpsel
  * zware vervuiling
- PH waarde ca. 1 (zuur)

GEBRUIKSAANWIJZING:
- verdunnen met water, afhankelijk van vervuilingsgraad:
  * handmatig/spuit opbrengen: ca. 2%-4% (1:50 - 1:25)
- bij zware vervuiling eventueel met hogere concentratie behandelen
- vervolgens met schoon water afnemen of afspuiten
- gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen

WAARSCHUWING:
- niet in fel zonlicht gebruiken
- reinigingsmiddel oplossing niet laten opdrogen
- bij hoge concentratie dient u zich ervan te overtuigen dat de te
  reinigen oppervlakte daartegen bestand is
- na het schoonmaken oppervlakte goed naspoelen
- niet geschikt voor reiniging van kalkhoudende steensoorten (marmer)
VEILIGHEIDSINFORMATIE:
GEVAAR. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bevat: Fosforzuur.
Download hier de bijbehorende veiligheidsbladen
De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel.
Clena Oxi Clean
1 liter €9,90 excl. BTW
410610 - 10 liter 
€49,50   €42,50 excl. BTW
410620 - 20 liter 
€89,50   €75,00 excl. BTW